Bezoekadres
Herenweg 80
2361 ET  Warmond
Parkeren?
Gebruik het navigatie-adres De Krogt.
Bereikbaar via de Laan van Oostergeest.
En na het parkeren even omlopen naar
de voorkant voor de theater-ingang.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter          : Anne Scheltes
Secretaris          : Leo van Zanen
Penningmeester : Arjo van Trigt

Theater Het Trefpunt
Voor contact met bestuur, aanmelden nieuwsbrief
aanmelden reserveren vrienden, aanmelden
vrijwilligers, programmering, pers contact,
drukwerk, media, facebook en twitter:

Vul onderstaand formulier in of stuur een
e-mailbericht naar info@theaterhettrefpunt.nl
  Correspondentie-adres
Stichting Theater Het Trefpunt Warmond
Kerkdam 24
2361 GK  Warmond