theater Het Trefpunt - ANBI Status

Foto
ANBI Status:
De status
Het belang van de status voor vrienden (donateurs)
Het belang van de status voor de vrijwilligers
Uiteraard heeft de stichting ook plichten
Werkzaamheden van onze instelling:
De wijze waarop wij fondsen willen werven:
De wijze waarop wij onze fondsen en vermogen beheren:
De wijze waarop wij onze fondsen en vermogen besteden:
Activiteitenkalender:
Beloningsbeleid
Doelstelling
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten
De financiële verantwoording

 
De status
De Stichting Theater Het Trefpunt Warmond is per 1 januari 2015 een culturele instelling met ANBI-status geworden.
 

Het belang van de status voor vrienden (donateurs)
Zij krijgen recht op extra giftenaftrek:
 
  • Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
 
  • Ondernemingen mogen in de aangifte vennootschapsbelasting 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken.
 
Het belang van de status voor de vrijwilligers
Indien zij een vrijwilligersvergoeding ontvangen en hiervan onder de strikte door de belastingdienst gepubliceerde voorwaarden vanaf zien, mogen zij het bedrag van deze vergoeding in hun belasting­aangifte aftrekken als een gewone gift.
 

Uiteraard heeft de stichting ook plichten
  • Uw giften moeten als dusdanig apart worden vermeld in onze administratie
  • Uw giften worden uitsluitend besteedt aan de bevordering van de podiumkunst in Warmond.
  • In verband met de verplichting tot openbaarheid verbonden aan de ANBI-status maakt de stichting hiermede haar werk­wijze en financiële gegevens bekend.
Beleidsplan 2017 -2018:
 
Missie:
Theater Het Trefpunt in Warmond is een kleinschalig, intiem en toegankelijk theater met een gevarieerde programmering voor jong en oud.

Wij bieden een gastvrij podium voor creatieve initiatieven van binnen en buiten Warmond.
Wij willen onze bezoekers uit de gemeente Teylingen en omliggende gemeenten een ontspannende culturele beleving bieden in een gastvrije en inspirerende omgeving.
Wij willen daarmee bijdragen aan Warmond als kunst- en cultuurdorp.

 
Visie

Theater het Trefpunt heeft als visie dat cultuur een verbindende werking heeft tussen mensen.
Wij willen de Warmondse gemeenschap en de omliggende gemeenten een cultureel-maatschappelijk podium bieden en een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud en daarmee de leefbaarheid in de gemeente Teylingen bevorderen. Door een aantrekkelijk en gevarieerd cultureel aanbod, het betrekken van donateurs en sponsors en een aanbod van arrangementen beogen wij de continuïteit van (de activiteiten) van de Stichting te waarborgen.

Doelstelling
Het verzorgen van theater- & muziek­voorstellingen in het sociaal cultureel centrum Het Trefpunt Warmond, Herenweg 80, 2361 ET Warmond (Teylin­gen)  en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleid:
De organisatie bemensen met voldoende vrijwilligers en streven naar een fi­nanciële positie die continuïteit op de lange termijn waarborgt. Voorkomen van een  verdere daling van het eigen vermogen van de stichting.
  

De wijze waarop wij (extra)middelen willen werven:
Het oprichten en in stand houden van een vriendenkring(donateurs) van parti­culieren en bedrijven,  het werven van sponsors en adverteerders en het organiseren van extra activiteiten die met (extra) middelen de financiële positie van het theater versterkt.
 

De wijze waarop wij onze fondsen en vermogen beheren:
Onze gelden zijn gedeponeerd bij de Rabobank. De niet onmiddel­lijk benodigde middelen worden op een spaarrekening gestald.
 

De wijze waarop wij onze fondsen en vermogen besteden:
Aankoop van theaterproducties, het betalen van zelfstandige arties­ten, auteursrechten, zaalhuur, consumpties voor de theaterbezoe­kers en alle aanverwante en benodigde kosten.
 

Activiteitenkalender:
Ieder theaterseizoen wordt een theaterprogramma samengesteld en via pers, jaarprogramma, nieuwsbrieven en website onder de aandacht gebracht.
 

Beloningsbeleid
De optredende artiesten worden in principe beloond. Bestuur en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden pro deo.
  

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten
In de voorgaande jaren heeft de stich­ting een interessant theater­aanbod verzorgd in het dorp Warmond. Veel aandacht werd besteed aan cabaret, waaronder een aantal (try outs van) landelijk bekende theater grootheden. De kindervoorstellingen, waarbij de kinderen geschminkt werden, waren een groot succes. Talrijke ouders en grootouders verrasten zo hun kleintjes met een optreden in eigen dorp. Inmiddels zijn er ook weer (klassieke)muziekvoorstellingen geprogrammeerd.
 

De financiële verantwoording
Kunt u hier vinden.