Theater
Vrijwilligers gezocht!!!
ANBI
Foto

De status
Het belang van de status voor vrienden (donateurs)
Het belang van de status voor de vrijwilligers
Uiteraard heeft de stichting ook plichten
Werkzaamheden van onze instelling:
De wijze waarop wij fondsen willen werven:
De wijze waarop wij onze fondsen en vermogen beheren:
De wijze waarop wij onze fondsen en vermogen besteden:
Activiteitenkalender:
Beloningsbeleid
Doelstelling
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten
De financiële verantwoording
 
De status
De Stichting Theater Het Trefpunt Warmond is per 1 januari 2015 een culturele instelling met ANBI-status geworden.
 
Het belang van de status voor vrienden (donateurs)
Zij krijgen recht op extra giftenaftrek:
 

  • Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
 
  • Ondernemingen mogen in de aangifte vennootschapsbelasting 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken.
 
Het belang van de status voor de vrijwilligers
Indien zij een vrijwilligersvergoeding ontvangen en hiervan onder de strikte door de belastingdienst gepubliceerde voorwaarden vanaf zien, mogen zij het bedrag van deze vergoeding in hun belasting­aangifte aftrekken als een gewoon gift.
 
Uiteraard heeft de stichting ook plichten
  • Uw giften moeten als dusdanig apart worden vermeld in onze administratie
  • Uw giften worden uitsluitend besteedt aan de bevordering van de podiumkunst in Warmond.
  • In verband met de verplichting tot openbaarheid verbonden aan de ANBI-status maakt de stichting hiermede haar werk­wijze en financiële gegevens bekend.
 
Beleidsplan 2015 -2017:
 
Doelstelling:
Het dorpstheater openhouden ondanks het wegvallen van de ge­meentelijke subsidie.
 
Actueel beleid:
De organisatie bemensen met vrijwilligers en streven naar een fi­nanciële positie die voor de lange duur houdbaar is. Streven naar een redelijke versterking van het eigen vermogen van de stichting.
 
Werkzaamheden van onze instelling:
Het organiseren van voorstellingen in het Cultureel Centrum Het Trefpunt van Warmond, Herenweg 80, 2361 ET Warmond, (Teylin­gen) en op andere locaties in het dorp.
 
De wijze waarop wij fondsen willen werven:
Het oprichten en in stand houden van een vriendenkring van parti­culieren en bedrijven die door sponsering de positie van het theater versterkt.
 
De wijze waarop wij onze fondsen en vermogen beheren:
Onze gelden zijn gedeponeerd bij de Rabobank. De niet onmiddel­lijk benodigde middelen staan op een termijndeposito.
 
De wijze waarop wij onze fondsen en vermogen besteden:
Aankoop van theaterproducties, het betalen van zelfstandige arties­ten auteursrechten, zaalhuur, consumpties voor de theaterbezoe­kers en alle aanverwante en benodigde kosten.
 
Activiteitenkalender:
Ieder theaterseizoen wordt een theaterprogramma samengesteld en via pers, nieuwsbrieven en website verspreid.
 
Beloningsbeleid
De optredende artiesten worden in principe beloond. Bestuur en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden bij voorkeur pro deo.
 
Doelstelling
Het verzorgen van theater- & muziek­voorstellingen in het sociaal cultureel centrum Het Trefpunt Warmond en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten
In de voorgaande jaren heeft de stich­ting een interessant theater­aanbod verzorgd in het dorp Warmond. Veel aandacht werd besteed aan cabaret, vooral try outs. Landelijk bekende theater grootheden en bekende Nederlanders traden op in ons theater. Vooral enkele kindervoorstellingen, waarbij de kinderen geschminkt werden, een glaasje ranja en een pannenkoekje kregen waren een groot succes. Talrijke ouders en grootouders konden zo hun kleintjes verrassen met een optreden in eigen dorp. Op zeven zondagmiddagen werd een muziekmatinee georganiseerd met een zwaarte­punt op jazz, maar zonder de klassieke muziek en de lokale koren te vergeten.
 
De financiële verantwoording
Kunt u hier vinden.